กำหนดการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2564กำหนดการสอบครูผู้ช่วย พ.ศ.2564

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กำหนดการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2564

ลิงค์: https://ehenx.com/14023/ หรือ
เรื่อง: กำหนดการสอบครูผู้ช่วย พ.ศ.2564


กำหนดการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2564

กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็ฯข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
ประกาศรับสมัคร

ภายในวันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

รับสมัคร

วันพุธที่ ๕ – วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันพฤหัสที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประเมินจากการสอบข้อเขียน

– ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
– ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข

เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ภายในวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564)

ประกาศผลการสอบแข่งขัน

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564)

หมายเหตุ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ลง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ตารางสอบแช่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการ เป็นช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

 • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ๑๐๐ คะแนน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
 • ทักษะภาษาอังกฤษ ๕๐ คะแนน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
 • ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ๕๐ คะแนน เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๖๔

 • มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) ๑๐๐ คะแนน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
 • มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน ๗๕ คะแนน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
 • ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ๒๕ คะแนน เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

รายชื่อประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน หรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการเป็นช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

 1. ภาษาเยอรมัน
 2. ภาษาสเปน
 3. ภาษาพม่า
 4. ภาษาเขมร
 5. ภาษาเวียดนาม
 6. การพยาบาล
 7. กายภาพบำบัด
 8. กิจกรรมบำบัด
 9. จิตวิทยาคลินิก
 10. แพทย์แผนไทย
 11. อรรถบำบัด