กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 เม.ย. 2564

แชร์เลย

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบ

กรมสรรพากร

ลิงค์: https://ehenx.com/14008/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพากร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ด้วย สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เป็นการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี และตำแหน่ง พนักงาน ธุรการ (ปวข.) เพื่อสนับสนูนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสนับสนูนการปฏิบัติงานบริการผู้เสีย ภาษีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


พนักงานธุรการ

ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนูนการปฏิบ้ตงานด้านวิชาการ สรรพากร วิชาการภาษี วิชาการเงินและบัญชี การตรวจสอบภาษี การจัดเก็บภาษีและการบริการผู้เสียภาษี หรือ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ขอนแก่น และ/หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

พนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี อากร การบริการผู้เสียภาษี งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการและงานสารบรรณหรือ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ขอนแก่น และ/หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสรรพากร :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่น ใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ณ อาคารสำนักงาน สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น ชั้น ๖ งานธุรการ ส่วนบริหารงานทั่วไป

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น ๓๐๘ หมู่ ๒ ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 – 21 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพากร

แผนที่ | ประกาศ 1 |