สอบท้องถิ่น 2564 สายงานผู้บริหาร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ก.พ. -22 มี.ค. 2564 รวม 8,414 อัตรา,

แชร์เลย

สอบท้องถิ่น2564

สอบท้องถิ่น 2564 สายงานผู้บริหาร

ลิงค์: https://ehenx.com/12656/ หรือ
ตำแหน่ง: สายงานผู้บริหาร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8,414
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ก.พ. – 22 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น 2564 เปิดรับสมัคร ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

สายงานผู้บริหาร

อัตราว่าง : 8414 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


ประกาศเรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ดำเนินการสรรหาโดยการ “สอบคัดเลือก”

 1. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 5 อัตรา
 2. หัวหน้าฝ่าย.. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 140 อัตรา
 3. หัวหน้าฝ่าย.. (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน 60 อัตรา
 4. หัวหน้าฝ่าย.. (นักบริหารงานช่างระดับต้น) จำนวน 64 อัตรา
 5. หัวหน้าฝ่าย.. (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) จำนวน 10 อัตรา
 6. หัวหน้าฝ่าย.. (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 77 อัตรา
 7. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 81 อัตรา

ดำเนินการสรรหาโดยการ “คัดเลือก”

 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) จำนวน 20 อัตรา
 2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) จำนวน 32 อัตรา
 3. หัวหน้าสำนักปลัด/ ผอ.กอง.. / ผอ.ส่วน.. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) จำนวน 5 อัตรา
 4. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
 5. ผู้อำนวยการสำนัก.. (นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) จำนวน 1 อัตรา
 6. ผู้อำนวยการกอง…/ ผู้อำนวยการส่วน… (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) จำนวน 13 อัตรา
 7. ผู้อำนวยการสำนัก.. (นักบริหารงานช่าง ระดับสูง) จำนวน 2 อัตรา
 8. ผู้อำนวยการกอง.. / ผู้อำนวยการส่วน.. (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
 9. ผู้อำนวยการสำนัก.. (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) จำนวน 1 อัตรา
 10. ผู้อำนวยการกอง.. / ผอ.ส่วน.. (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) จำนวน 25 อัตรา
 11. ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 70 อัตรา

ประกาศเรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ดำเนินการสรรหาโดยการ “สอบคัดเลือก”

 1. รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน 140 อัตรา
 2. หัวหน้าฝ่าย.. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 650 อัตรา
 3. หัวหน้าฝ่าย.. (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน 700 อัตรา
 4. หัวหน้าฝ่าย.. (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 850 อัตรา
 5. หัวหน้าฝ่าย.. (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) จำนวน 703 อัตรา
 6. หัวหน้าฝ่าย.. (นักบริหารงานสวัสดดิการสังคม ระดับต้น) จำนวน 200 อัตรา
 7. หัวหน้าฝ่าย.. (นักบริหารงานประปา ระดับต้น) จำนวน 70 อัตรา
 8. หัวหน้าฝ่าย.. (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 850 อัตรา
 9. หัวหน้าฝ่าย.. (นักบริหารงานสุขาภิบาล ระดับต้น) จำนวน 50 อัตรา
 10. หัวหน้าฝ่าย.. (นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
 11. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 220 อัตรา

ดำเนินการสรรหาโดยการ “คัดเลือก”

 1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) จำนวน 18 อัตรา
 2. รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) จำนวน 6 อัตรา
 3. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 250 อัตรา
 4. หัวหน้าสำนักปลัด/ ผู้อำนวยการกอง.. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 200 อัตรา
 5. ผู้อำนวยการสำนัก.. (นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) จำนวน 5 อัตรา
 6. ผู้อำนวยการกอง…/ ผู้อำนวยการส่วน… (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) จำนวน 60 อัตรา
 7. ผู้อำนวยการกอง…  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน 230 อัตรา
 8. ผู้อำนวยการสำนัก.. (นักบริหารงานช่าง ระดับสูง) จำนวน 2 อัตรา
 9. ผู้อำนวยการกอง.. / ผู้อำนวยการส่วน.. (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) จำนวน 30 อัตรา
 10. ผู้อำนวยการกอง..  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 370 อัตรา
 11. ผู้อำนวยการสำนัก.. (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับสูง) จำนวน 3 อัตรา
 12. ผู้อำนวยการกอง.. / ผู้อำนวยการส่วน.. (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) จำนวน 10 อัตรา
 13. ผู้อำนวยการกอง..  (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) จำนวน 520 อัตรา
 14. ผู้อำนวยการสำนัก.. (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับสูง) จำนวน 1 อัตรา
 15. ผู้อำนวยการกอง.. / ผู้อำนวยการส่วน.. (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง) จำนวน 26 อัตรา
 16. ผู้อำนวยการกอง..  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) จำนวน 170 อัตรา
 17. ผู้อำนวยการสำนัก.. (นักบริหารงานประปา ระดับสูง) จำนวน 1 อัตรา
 18. ผู้อำนวยการกอง.. / ผู้อำนวยการส่วน.. (นักบริหารงานประปา ระดับกลาง) จำนวน 12 อัตรา
 19. ผู้อำนวยการกอง..  (นักบริหารงานประปา ระดับต้น) จำนวน 190 อัตรา
 20. ผู้อำนวยการสำนัก.. (นักบริหารงานบริหารการศึกษา ระดับสูง) จำนวน 8 อัตรา
 21. ผู้อำนวยการกอง.. / ผู้อำนวยการส่วน.. (นักบริหารงานบริหารการศึกษา ระดับกลาง) จำนวน 64 อัตรา
 22. ผู้อำนวยการกอง..  (นักบริหารงานบริหารการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 820 อัตรา
 23. ผู้อำนวยการสำนัก.. (นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับสูง) จำนวน 2 อัตรา
 24. ผู้อำนวยการกอง.. / ผู้อำนวยการส่วน.. (นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับกลาง) จำนวน 15 อัตรา
 25. ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 310 อัตรา

ประกาศเรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ดำเนินการสรรหาโดยการ “สอบคัดเลือก”

 1. หัวหน้าฝ่าย.. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 8 อัตรา
 2. หัวหน้าฝ่าย.. (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน 3 อัตรา
 3. หัวหน้าฝ่าย.. (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 5 อัตรา
 4. หัวหน้าฝ่าย.. (นักบริหารงานสวัสดดิการสังคม ระดับต้น) จำนวน 2 อัตรา
 5. หัวหน้าฝ่าย.. (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
 6. หัวหน้าฝ่าย.. (นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
 7. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 อัตรา

ดำเนินการสรรหาโดยการ “คัดเลือก”

 1. ปลัดเมืองพัทยา (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) จำนวน 1 อัตรา
 2. รองปลัดเมืองพัทยา (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) จำนวน 1 อัตรา
 3. ผู้อำนวยการสำนัก.. / หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับสูง) จำนวน 2 อัตรา
 4. ผู้อำนวยการส่วน.. (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
 5. ผู้อำนวยการสำนัก.. (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับสูง) จำนวน 1 อัตรา
 6. ผู้อำนวยการสำนัก.. (นักบริหารงานบริหารการศึกษา ระดับสูง) จำนวน 1 อัตรา
 7. ผู้อำนวยการส่วน (นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
 8. ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 อัตรา

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น 2564 สายงานผู้บริหาร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. – 22 มี.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น 2564 สายงานผู้บริหาร

แผนที่ | เว็บรับสมัคร |