มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ธ.ค. -25 ธ.ค. 2563

แชร์เลย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/12060/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ธ.ค. – 25 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 1. ปฏิบัติงานด้านธุรการของงานบุคลากร อาทิ การร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ แจ้งเวียน จัดเก็บ สืบค้น และทำลายเอกสาร
 2. ลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือราชการ ภายในและภายนอก และประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดเก็บ-แยก หนังสือราชการ คำสั่ง รปะกาศ หนังสือเวียนต่างๆ
 4. จัดทำสำเนาเอกสารแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ
 5. จัดทำแฟ้มประวัติของบุคคล
 6. การขอแก้ไขคำนำหน้า ชื่อตัว ชื่อสกุล ของบุคคล
 7. การขอมีบัตร หรือเปลี่ยนบัตรใหม่ของบุคคล
 8. ตรวจสอบและบันทึกประวัติการลา การปฏิบัติราชการของบุคลากร
 9. จัดทำการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 10. จัดทำหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
 11. การทำบัตรประกันสังคมของบุคลากร
 12. ปฏิัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 25 ธันวาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025494679

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนที่ | ประกาศ 1 |