กองพลทหารราบที่ 11 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 ต.ค. -22 พ.ย. 2561 รวม 50 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองพลทหารราบที่

กองพลทหารราบที่ 11

ลิงค์: https://ehenx.com/1114/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม50อัตรา,พลขับ,นายสิบสูทกรรม,เสมียนกองร้อย,พลสูทกรรม,เสมียนพิมพ์ดีด,ช่างยานยนต์ล้อ,เสมียน,เสมียนส่งกำลัง,
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา (กองพลทหารราบที่ 11)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ต.ค. – 22 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองพลทหารราบที่ 11 เปิดรับสมัครสอบ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • เริ่มจำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่  10 ตุลาคม 2561 ( จุดเยี่ยมญาติ เมื่อมาถึงแล้วให้สอบถามที่กองรักษาการกองพลทหารราบที่ 11 ฝั่งถนน 304)
 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 ต.คถึง 22 พ. ย 61 ในวันเวลาราชการ  เน้นย้ำให้แต่งกายให้สุภาพ ชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น
 • สถานที่รับสมัคร กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 11  จุดเยี่ยมญาติ บริเวณกองรักษาการณ์กองพลทหารราบที่ 11 ฝั่งถนน 304 โทรศัพท์ 038 981 702
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบภาควิชาการ วันที่ 28 พย 61 ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 จุดเยี่ยมญาติ  บริเวณกองรักษาการณ์กองพลทหารราบที่ 11 ฝั่งถนน 304
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง พลขับ

จำนวน 28 อัตรา


ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายสิบสูทกรรม

จำนวน 1 อัตรา


ตำแหน่ง เสมียนกองร้อย

จำนวน 5 อัตรา


ตำแหน่ง พลสูทกรรม

จำนวน 1 อัตรา


ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด

จำนวน 4 อัตรา


ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ

จำนวน 7 อัตรา


ตำแหน่ง เสมียน

จำนวน 2 อัตรา


ตำแหน่ง ช่างเขียน

จำนวน 1 อัตรา


ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลัง

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

 • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยมีอายุ 18 ปีและไม่เกิน 30 ปี พ.ศ 2531- พ.ศ 2543
 • บิดาและมารดาของผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • เพศชาย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 • มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย หรือแผลเป็นที่หน้าเกลียด ระเบิดหู และต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป
 • มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิดมาก่อนและเป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย
 • สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบภายหลัง กองพลทหารราบที่ 11 จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกภายหลัง ดังนั้น กองพลทหารราบที่ 11 จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับการบรรจุภายหลังได้
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา
 • ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

วิชาที่สอบ

 • ขั้นที่ 1 สอบภาควิชาการ วันที่ 8  ธันวาคม 2561 ต้องผ่านเกณฑ์ 55%

  • วิชาที่สอบ

    

   จำนวน 5 วิชาวิชาละ 100 ข้อดังนี้

 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • และเฉพาะตำแหน่ง (ช่างยานยนต์ล้อ ช่างเขียน เสมียน และพลขับรถ)
  • ช่างยานยนต์ล้อสอบความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ การดูแลรักษาเครื่องยนต์ต่างๆ
  • ช่างเขียน
   สอบความรู้เกี่ยวกับการเขียนภาพและการเขียนหนังสือ
  • เสมียน
   สอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ความรู้ด้านพิมพ์เอกสารการใช้งานคอมพิวเตอร์
  • พลขับรถ
   สอบความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ การปฏิบัติบำรุงเครื่องยนต์ กฎหมายจราจรและเครื่องยนต์เบื้องต้น
 • ประกาศผลการสอบผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในขั้นที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2561
 • ขั้นที่ 2  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่ 14 ธันวาคม 2561  ต้องผ่านเกณฑ์ 60% (ต้องผ่านเกณฑ์ทุกท่า)
  • ดันพื้น 2 นาที เกณฑ์ผ่าน 42 ครั้ง  เกณฑ์ 100% 82 ครั้ง
  • ลุกนั่ง 2 นาที เกณฑ์ผ่าน 52 ครั้ง  เกณฑ์ 100% 92 ครั้ง
  • วิ่ง 2 กิโลเมตร เกณฑ์ผ่าน 10.10 นาที  เกณฑ์ 100% 6.50 นาที
 • ขั้นที่ 3 ตรวจร่างกาย วันที่ 17 ธันวาคม 2561
 • ขั้นที่ 4  สอบการปฏิบัติวิชาเฉพาะ สอบการปฏิบัติวิชาเฉพาะตำแหน่ง วันที่ 18 ธันวาคม 2561
 • ขั้นที่ 5  สอบสัมภาษณ์ อาคาร 80 พรรษา  พรรษาวันที่ 19 ธันวาคม 2561
 • ขั้นที่ 6 ประกาศผลการสอบขั้นสุดท้าย วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองพลทหารราบที่ 11 :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร กองพลทหารราบที่ 11 กองพลทหารราบที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2561 – 22 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 28 ต.ค. 2561

สอบวันที่: 28 ต.ค. 2561

ประกาศผลสอบ: 28 ต.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองพลทหารราบที่ 11

แผนที่ | ประกาศ 1 |