เผยโฉม ใบสั่ง ตร.จราจร แบบใหม่ ติดหน้ารถ-ส่งทางไปรษณีย์

แชร์เลย

เผยโฉม ใบสั่ง ตร.จราจร แบบใหม่ ติดหน้ารถ-ส่งทางไปรษณีย์

ลิงค์: https://ehenx.com/10816/ หรือ
เรื่อง:


เผยโฉม ใบสั่ง ตร.จราจร แบบใหม่ ติดหน้ารถ-ส่งทางไปรษณีย์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ. 2563 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ. 2563 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3 แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรมี 2 แบบ คือ

(1) แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ มีขนาดกว้าง 14.5 เซนติเมตร ยาว 27 เซนติเมตร และมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

แบบที่ 1

แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ

แบบที่ 2

แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับส่งทางไปรษณีย์

แหล่งที่มา