กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ส.ค. 2563 รวม 19 อัตรา,

แชร์เลย

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบ

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/10640/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบันทึกข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS),พนักงานสนับสนุนด้านการคลัง(บริหารทั่วไป),พนักงานสนับสนุนด้านการคลัง(ธุรการทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,285-15,000
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการต่างประเทศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 4/2563

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยสำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบิรการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และงานสนับสนุนด้านการคลัง จำนวนทั้งสิ้น 19 ราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบันทึกข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี


พนักงานสนับสนุนด้านการคลัง (บริหารทั่วไป)

อัตราว่าง : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี


พนักงานสนับสนุนด้านการคลัง (ธุรการทั่วไป)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบันทึกข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ปริญญาตรี เน้นสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


พนักงานสนับสนุนด้านการคลัง (บริหารทั่วไป)

ปริญญาตรี เน้นสาขาบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


พนักงานสนับสนุนด้านการคลัง (ธุรการทั่วไป)

คุณวุฒิ ปวช. เน้นสาขาบัญชี

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารการคลัง ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ หรือส่งไปรษณีย์ที่ สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ | ประกาศ 1 |