กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-31 ก.ค. 2563

แชร์เลย

กรมปศุสัตว์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/10181/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กระบี่ (สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดกระบี่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดกระบี่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 2. มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 3. สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือใช้งานอินเตอร์เน็ต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

 1. ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
 2. ติดต่อประสานงาน เร่งรัดติดตามงานต่างๆ กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
 3. จัดทำเอกสาร ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแผน/โครงการ แผนงาน งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร การลงรับ-ส่งหนังสือ และงานบริหารทั่วไป
 5. จัดเตรียมงาน บันทึก สรุป และรายงานการประชุม
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักจัดการงานทั่วไป

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 2. ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
 3. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
 4. การใช้โปรแกรม Microsoft Office
 5. การใช้ระบบเครือข่ยคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
 6. มีความสามารถในการสรุปและวิเคราะห์งาน
 7. มีความสามารถในการเขียนรายงานการประชุม และเขียนหนังสือราชการ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดกระบี่ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ | ประกาศ 1 |