ทุกเรื่อง "สอบท้องถิ่น 2564" จบในคลิกเดียวคลิกที่นี่
https://z.iqepi.com

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ส.ค. 2564

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ส.ค. 2564

"กรมธนารักษ์ " ลิงค์: https://ehenx.com/15144/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 15,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา) เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 9 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่มเติม…)
Read More
กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-11 ส.ค. 2564

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-11 ส.ค. 2564

"กรมธนารักษ์ " ลิงค์: https://ehenx.com/15143/ หรือ ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจ ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 11,500- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์) เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 11 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**...
Read More
กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 ก.ย. 2564

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 ก.ย. 2564

"กรมการแพทย์ " ลิงค์: https://ehenx.com/15142/ หรือ ตำแหน่ง: ทันตแพทย์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,อื่นๆ อัตราเงินเดือน: 7,590-8,300 อัตราว่าง: 3 ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 30 ก.ย. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่มเติม…)
Read More
กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ส.ค. -18 ส.ค. 2564

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ส.ค. -18 ส.ค. 2564

"กรมประมง " ลิงค์: https://ehenx.com/15140/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ส.ค. - 18 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่มเติม…)
Read More
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ส.ค. -20 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ส.ค. -20 ส.ค. 2564

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร " ลิงค์: https://ehenx.com/15139/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: สงขลา (วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ส.ค. - 20 ส...
Read More
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ส.ค. -19 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ส.ค. -19 ส.ค. 2564

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร " ลิงค์: https://ehenx.com/15138/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: สกลนคร (วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ส.ค. - 19 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก....
Read More
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ 6 ส.ค. -12 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ 6 ส.ค. -12 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

"กรมทรัพยากรน้ำบาดาล " ลิงค์: https://ehenx.com/15137/ หรือ ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยา,ปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศ,ปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์,ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์,ปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์,ปฏิบัติงานด้านธุรการ ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 12,650-15,000 อัตราว่าง: 8 ป...
Read More
กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ส.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ส.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

"กระทรวงการต่างประเทศ " ลิงค์: https://ehenx.com/15136/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในไทย ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 6 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการกงสุล) เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 8 ส.ค. 2564 **...
Read More
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ส.ค. 2564 รวม 17 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ส.ค. 2564 รวม 17 อัตรา,

"กระทรวงสาธารณสุข " ลิงค์: https://ehenx.com/15135/ หรือ ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,พยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานเปล,พนักงานบริการ ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรี,อื่นๆ อัตราเงินเดือน: 7,590-17,000 อัตราว่าง: 17 ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สถาบันบำราศนราดูร) เ...
Read More
โรงพยาบาลตากสิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-18 ส.ค. 2564 รวม 15 อัตรา,

โรงพยาบาลตากสิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-18 ส.ค. 2564 รวม 15 อัตรา,

"โรงพยาบาลตากสิน " ลิงค์: https://ehenx.com/15134/ หรือ ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ/พนักงานธุรการ,พนักงานทั่วไป,พนักงานขับรถยนต์ ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 9,993-17,250 อัตราว่าง: 15 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดน...
Read More
ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 9 ส.ค. -19 ส.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 9 ส.ค. -19 ส.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

"ป.ป.ส. " ลิงค์: https://ehenx.com/15132/ หรือ ตำแหน่ง: นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 7 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ส.ค. - 19 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**...
Read More
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-21 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-21 ส.ค. 2564

"สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) " ลิงค์: https://ehenx.com/15131/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิชาการระดับต้น ระดับการศึกษา: ปริญญาโท อัตราเงินเดือน: 26,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 21 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่มเติ...
Read More
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 ส.ค. -18 ส.ค. 2564

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 ส.ค. -18 ส.ค. 2564

"กระทรวงศึกษาธิการ " ลิงค์: https://ehenx.com/15129/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานจัดการงานทั่วไป ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ส.ค. - 18 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่มเติม&hell...
Read More
สนจ.กระบี่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ส.ค. -19 ส.ค. 2564

สนจ.กระบี่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ส.ค. -19 ส.ค. 2564

"สนจ.กระบี่ " ลิงค์: https://ehenx.com/15128/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กระบี่ (สำนักงานจังหวัดกระบี่) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ส.ค. - 19 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่มเติม…)
Read More
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -17 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -17 ส.ค. 2564

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก " ลิงค์: https://ehenx.com/15127/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: ตาก (วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ส.ค. - 17 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก....
Read More
กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 ส.ค. 2564

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 ส.ค. 2564

"กรมควบคุมโรค " ลิงค์: https://ehenx.com/15126/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับการศึกษา: ปวส. อัตราเงินเดือน: - อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมควบคุมโรค) เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 24 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่มเติม…)
Read More
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -17 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -17 ส.ค. 2564

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี " ลิงค์: https://ehenx.com/15125/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ส.ค. - 17 ส.ค....
Read More
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -17 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -17 ส.ค. 2564

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี " ลิงค์: https://ehenx.com/15124/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 2 ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ส.ค. - 17 ส.ค....
Read More
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ส.ค. -20 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ส.ค. -20 ส.ค. 2564

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี " ลิงค์: https://ehenx.com/15123/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ส.ค. - 20 ส.ค. 2564 ...
Read More
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -17 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -17 ส.ค. 2564

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา " ลิงค์: https://ehenx.com/15122/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: พะเยา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ส.ค. - 17 ส.ค. 2564 **ไ...
Read More
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -17 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -17 ส.ค. 2564

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี " ลิงค์: https://ehenx.com/15121/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ส.ค. ...
Read More
กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 ส.ค. -10 ก.ย. 2564

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 ส.ค. -10 ก.ย. 2564

"กรมเจ้าท่า " ลิงค์: https://ehenx.com/15120/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,เฉพาะผู้พิการ อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500 อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ส.ค. - 10 ก.ย. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่มเติม…)
Read More
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ส.ค. -13 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ส.ค. -13 ส.ค. 2564

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม " ลิงค์: https://ehenx.com/15119/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี (วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ส.ค. - 13 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ...
Read More
ดาวน์โหลดคู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

ดาวน์โหลดคู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

"ดาวน์โหลดคู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)" ลิงค์: https://ehenx.com/15102/ หรือ เรื่อง: (เพิ่มเติม…)
Read More
สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ส.ค. 2564

สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ส.ค. 2564

"สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย " ลิงค์: https://ehenx.com/15100/ หรือ ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ(ด้านกฎหมาย) ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 24,400- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: เชียงราย (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงราย) เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 5 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่ม...
Read More
สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ส.ค. 2564

สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ส.ค. 2564

"สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร " ลิงค์: https://ehenx.com/15099/ หรือ ตำแหน่ง: ครูสาระวิชาภาษาไทย,ครูสาระวิชาภาษาอังกฤษ ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 15,000- อัตราว่าง: 2 ปฏิบัติงานที่: มุกดาหาร ( องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร) เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 10 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ...
Read More
สอบท้องถิ่น อบจ.สตูล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ส.ค. -13 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

สอบท้องถิ่น อบจ.สตูล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ส.ค. -13 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

"สอบท้องถิ่น อบจ.สตูล " ลิงค์: https://ehenx.com/15098/ หรือ ตำแหน่ง: ผู้ข่วุยนายข่างโยธา,นายข่างเขียนแบบ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส. อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000 อัตราว่าง: 8 ปฏิบัติงานที่: สตูล (องค์การบริ...
Read More
สอบท้องถิ่น อบจ.อุทัยธานี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ส.ค. 2564

สอบท้องถิ่น อบจ.อุทัยธานี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ส.ค. 2564

"สอบท้องถิ่น อบจ.อุทัยธานี " ลิงค์: https://ehenx.com/15097/ หรือ ตำแหน่ง: ครู ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: - อัตราว่าง: 5 ปฏิบัติงานที่: สระบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 10 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่มเติม…)
Read More
สอบท้องถิ่น อบจ.นครสวรรค์ เปิดรับสมัครสอบ 3 ส.ค. -11 ส.ค. 2564

สอบท้องถิ่น อบจ.นครสวรรค์ เปิดรับสมัครสอบ 3 ส.ค. -11 ส.ค. 2564

"สอบท้องถิ่น อบจ.นครสวรรค์ " ลิงค์: https://ehenx.com/15096/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ ระดับการศึกษา: ปวส. อัตราเงินเดือน: 11,500- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ส.ค. - 11 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่มเติม…...
Read More
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 ส.ค. 2564

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 ส.ค. 2564

"สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร " ลิงค์: https://ehenx.com/15095/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส. อัตราเงินเดือน: 13,800- อัตราว่าง: 2 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 2 ส.ค. 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** (เพิ่มเติม…)
Read Moreน้ำปลาร้า ยกครก

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

น้ำปลาร้า
“ยกครก”

ผลิตโดยกรรมวิธีมาตรฐานอุตสาหกรรม  ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และได้รับการขึ้นทะเบียน องค์การอาหารและยา (อย.) มันใจได้ในคุณภาพ ความสะอาด และปลอดภัย และได้ OTOP 4 ดาว รับประกันความแซ่บนัว ละมุนลิ้น ดีต่อใจ

ด้วยสูตรลับเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ ผ่านทดสอบ วิจัย วิวเคราะห์ ส่วนผสมจนได้ระดับรสชาด ความหอม จากนักชิมและเน็ตไอดอลชื่อดังมากมาย ปรุงยังไง ใส่อะไรก็อร่อย ตั้งแต่มือสมัครเล่นจนถึงระดับมืออาชีพ ทานง่ายหอมพอดีๆ ใส่อะไรก็แซ่บถึงใจ และตราตรึงใจจนลืมไม่ลง


“น้ำปลาร้า ยกครก
คู่ครัวไทย”

เราเน้นเรื่องความสะอาดและรสชาด ความหอมเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มรสชาด และความโดดเด่นให้กับอาหารจานโปรด น้ำปลาร้า ยกครก จะช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์เมนูเดิมๆ ที่รสชาดจะไม่จำเจอีกต่อไป สร้างความแตกต่างอย่างลงตัวกับอาหารทุกจาน ทุกประเภท ทุกสัญชาติ ให้มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครแม้ไม่ใช่มืออาชีพในการทำอาหาร

เกษินี อินตา
กรรมการผู้จัดการบริษัทอินตาคิน ผู้ผลิตน้ำปลาร้ายกครก

โปรโมชั่นสุดคุ้ม!!

คุ้มกว่า แพค 3 ขวด

สำหรับมือใหม่ ต้องการเพิ่มความเชี่ยวชาญในการใช้น้ำปลาร้าเป็นส่วนประกอบเติมเต็มความอร่อยให้กับอาหารทุกจาน แล้วจะตระหนักว่า 3 ขวด..ไม่พอ

คุ้มสุด แพค 6 ขวด

มั่นใจใน น้ำปลาร้า “ยกครก” ใส่อะไรก็อร่อย ใครปรุงก็อร่อย แม้ไม่ใช่มืออาชีพ แล้วจะสงสัยว่าทำไม 6 ขวด..หมดเร็วจัง

สุดคุ้ม!! แพค 12 ขวด

เพื่อความอร่อยทุกมื้อไม่ขาดตอน ไม่ขาดตอน ต้องพลาดประสบการณ์ความอร่อยจากน้ำปลาร้า “ยกครก” กับทุกมื้อ ทุกจาน ที่เสิร์ฟ แล้วจะแอบยิ้มและคิดในใจว่า..โชคดีที่ซื้อแพค 12 ขวด

66268
S__75202570
S__75202575
66271

Previous
Next

ความอร่อยที่ทำง่ายเหลือเชื่อ

ทุกจานจะกลายเป็นเมนูพิเศษ เพียงเติมน้ำปลาร้า “ยกครก” ความลับของมืออาชีพที่ไม่ใครๆ ก็สามารถทำได้

ไอซ์ซี่กินยั่ว VS น้ำปลาร้า “ยกครก”

ธรรมชาติของน้ำปลาร้า “ยกครก” ใส่อะไรก็อร่อยอยู่แล้ว เจอไอซ์ซี่กินยั่วอีก แล้วจะอดใจไหวได้อย่างไร 3 ขวดเดียวคงไม่พอ

https://youtu.be/xI-lIOLhKgIhttps://youtu.be/cdLj-Kg1Flk

ตำถั่ว VS น้ำปลาร้า “ยกครก”

ตำถั่วฝักยาว เพียงเติมน้ำปลาร้า “ยกครก” อร่อยแซ่บนัวเกินพิกัด ต้องลองแล้วจะลืมไม่ลง

แม่ชลเอมิลีแซ่บนั่วพาเพลิน

ชมแม่ชลเอมิลีตำส้มตำด้วย น้ำปลาร้า “ยกครก” แซ่บนัวแค่ไหน และรู้สึกอย่างไรกับการเลือกใช้น้ำปลาร้า “ยกครก”

https://youtu.be/c-iiEc8NXwQ

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับ “ยกครกแฟมิลี่” เพื่อสร้างความมั่นคง และประสบความสำเร็จ ในระยะเวลาอันสั้น พบกับที่ปรึกษา คิดค้น วิเคราะห์ และพัฒนาเทคนิคการตลาด การขายอย่างมีประสิทธิภาพ ลงทุนน้อย ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

66270
66268
97264374_157973212397629_2857392551768358912_n
97270439_157946249066992_3275908312712871936_n
97221381_157973312397619_8505291906266169344_n

Previous
Next

สอบถามการเป็นตัวแทนจำหน่าย “ยกครก” LINE @YOKKROK

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ
 • จัดจำหน่ายโดย บริษัท อินตาคิน จำกัด
  สำนักงานเลขที่ 75/118 หมู่บ้านปรีชาร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

 • https://www.facebook.com/yokkrokbrand/
 • 094 496 9199

 • @yokkrokFacebook